Skip to content Skip to footer

Postaw na ekspertów

Nie czujesz się pewnie w sferze księgowości oraz rachunkowości? Warto powierzyć je w ręce ekspertów UNISONO z wieloletnim doświadczeniem. Trudnimy się w podstawowych i wyspecjalizowanych usługach księgowych i rachunkowych. Dotyczą one pełnej księgowości będącej gwarancją bezpieczeństwa jak rzetelności w kontekście prawa podatkowego. W trosce o Twoje potrzeby przygotowujemy dokumenty rozliczeniowe z uwzględnieniem ewidencji środków trwałych, których prowadzenie jest obowiązkowe dla każdej działalności gospodarczej. Jest to także konieczne przy odpisach amortyzacyjnych, którymi się zajmujemy od wielu lat.

Podatek liniowy (19% stai podatku)

Podatek liniowy dotyczy przedsiębiorców osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Pozwala na opodatkowanie całości dochodów stawką 19%, niezależnie od osiąganych dochodów. Sposób rozliczenia, jaką jest podatek liniowy, przypomina formą skalę podatkową. Podstawę opodatkowania stanowi dochód (nadwyżka sumy przychodów nad kosztami). Podstawę ustala się na podstawie ksiąg podatkowych. Różnica polega na tym, że wybierając podatek liniowy jako formę opodatkowania, jesteśmy zwolnieni z drugiego progu podatkowego. Opłaca się to jednak tylko tym przedsiębiorcom, których roczny dochód przekracza 100 tys. zł. Powód: wybór podatku liniowego oznacza rezygnację z różnych ulg podatkowych (np. ulgi na internet, ulgi na dzieci). Podatnik traci także możliwość rozliczania się wraz z małżonkiem. Nie obowiązuje tu również kwota wolna od podatku. Podatnicy mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy: 

• za miesiąc lub kwartał (przy 19% podatku odliczanego od realnych dochodów) 

• w stałej miesięcznej wysokości (bez względu na dochody). Deklaracje podatkowe dotyczące podatku liniowego składamy do 30 kwietnia 2017 roku za pomocą formularza PIT-36L. Wcześniejsze złożenie rozliczenia wygląda podobnie jak w przypadku skali podatkowej. 

Warto wiedzieć! Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym dostępne jest dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie firmy oraz spółek (jawnych, partnerskich, cywilnych i komandytowych). Nie ma wymogu, aby wszyscy wspólnicy w spółce decydowali się na podatek liniowy. Może go opłacać jedna osoba, nawet w sytuacji, kiedy reszta wspólników płaci podatek według skali podatkowej.

 

 

Dokumenty w Twojej firmie , czyli jak nimi właściwie rozporządzać

Wiele firm nie ma pewności, jak długo należy przechowywać dokumenty finansowe firmy. Prowadzenie dokumentacji to nudna, ale ważna działalność biznesowa a jeśli dokonujesz złych wyborów, ryzykujesz procesami sądowymi, czy innymi problemami związanymi m.in. z Urzędem Skarbowym. Zrozumienie, jak długo należy przechowywać zapisy biznesowe, pomoże uniknąć tych problemów.

Kluczowe papiery w każdej firmie

Obowiązkowe dokumenty, które drukujemy po zakończeniu każdego miesiąca to między innymi wszelkie dokumenty sprzedaży, czyli faktury i noty księgowe. Comiesięczny wydruk dotyczy również dowodów wewnętrznych, amortyzacji, rejestrów VAT, księgę przychodów i rozchodów bądź ewidencje. Nie można również zapomnieć o listach płac, rachunkach i wszystkich innych dokumentach zaliczających się kadrowych. Aby właściwe zorganizować sobie wszystkie dokumenty, warto postawić na księgowość, która regularnie będzie zajmować się wszelkimi wymaganymi dokumentami.

Dokumenty , czyli z czym mamy do czynienia

Z reguły księgowa zaleca przechowywanie oryginalnych dokumentów przez co najmniej pięć lat, bo jest to minimalny okres w trakcie którego urzędnicy mogą zażądać od nas między innymi rozliczeń podatkowych. Jednak ze względu na różnorodność dokumentów, którymi profesjonalnie zajmuje się księgowa Lublin, należy podzielić je na kilka kategorii. Każda z nich ma określony czas przechowywania.

Jak długo należy przechowywać dokumenty?

Według ustawy o rachunkowości, przechowywanie dokumentów podatkowych należy przechowywać przez okres 5 lat. Do takich dokumentach możemy zaliczyć kopie i oryginały faktur VAT, księgi podatkowe jak i kopie rachunków. Kolejnymi dokumentami są kadrowe, które należy przechowywać na okres 50 lat. Dokumenty ZUS-owskie, a między innymi zgłoszeniowe należy mieć przy sobie przez cały okres działalności przedsiębiorstwa. ZUS może zażądać ich od nas nawet po 40 latach. Z kolei dokumenty rozliczeniowe, potwierdzające wysokość składek, która odprowadza firma należy przechowywać 5 lat od momentu przekazania ich do ZUS-u , nawet jeśli zostały wysłane drogą elektroniczną. Z kolei inne dokumenty takie jak reklamacyjne, trzeba przetrzymywać na okres 1 roku.

Dokumenty w formie elektronicznej

Obecnie sporym udogodnieniem w księgowości jest technologia cyfrowa. Pozwala ona na przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej. Jest to niezwykle wygodne i łatwe, ponieważ nie marnujemy czasu na poszukiwanie konkretnych dokumentów w stertach papieru na biurku. Jednak zgodnie z ustawą o rachunkowości, przechowywać w formie elektronicznej można między innymi : księgi rachunkowe, dowody księgowe, wyciągi bankowe, dokumenty kasowe i inwentaryzacyjne jak i sprawozdania finansowe.

Konsekwencje niewłaściwie prowadzonej księgowości?

Nie wszystkie dokumenty można w ten sposób przechowywać, dlatego warto postawić na profesjonalne biuro rachunkowe, które poprowadzi całą dokumentację księgową. Bez profesjonalnej pomocy księgowego możemy narazić się na wysokie kary finansowe. Odpowiedzialność karnoskarbową firma ponosi w przypadku, gdy nie przechowuje dokumentów w odpowiednim miejscu, bądź ich nie posiada. Co więcej odmowa okazania ksiąg, bądź utrudnianie prac kontroli podatkowej również jest surowo karane. Warto więc wynająć biuro księgowe, dzięki któremu unikniemy takich problemów.

Sukces w zasięgu ręki, czyli kilka słów o Bitcoinie

Bitcoin to nowa forma wirtualnej waluty, która w stosunku do tradycyjnego pieniądza , stawiająca stosunkowo pierwsze kroki w świecie ekonomii. Jednak decydując się na nią w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorców może czekać miła niespodzianka. Warto najpierw poznać historię tej waluty, która może przybliżyć każdą firmę do sukces. Jeśli dodatkowo skorzystamy z takich usług jak księgowość Lublin, łatwiej będzie opanować podstawowe zależności w rachunkowości i poradzić sobie z licznymi dokumentami finansowymi. Bitcoin to kryptowaluta ,która stała się następcą wręcz idealnym poprzednich cyfrowych technologii gotówkowych typu ecash, hashcash czy b-money i tradycyjnego pieniądza. Warto jednak zadać sobie pytanie, z jakiego powodu bitcoin jest obecnie najbardziej obiecującą walutą? Trochę o Bitcoinach Od początku istnienia na świecie handlu ,pojawiło się również pojęcie środka płatniczego, będącego stałym elementem transakcji. Począwszy od barteru,czyli wymiany przedmiotu za przedmiot aż do pieniądza bezgotówkowego w postaci czeków i depozytów, pieniądz wciąż napotykał kolejne trudności. Coraz częściej rezygnuje się z materialnego pieniądza z racji wielu niedogodnych czynników związanych z ich gromadzeniem jak i użytkowaniem. Wynalazek Internetu w drugiej połowie XX wieku dał możliwość społeczeństwu na rozwój wielu dziedzin naukowych, komunikacyjnych jak i ekonomicznych. Widząc ogólnoświatowy kryzys finansowy od połowy 2007 roku ,człowiek o pseudonimie Satoshi Nakamoto, 1 listopada 2008 roku opublikował w Internecie dokument zatytułowany Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dał on początek nowej elektronicznej walucie, która znacznie odbiegała od funkcjonalności dotychczasowego euro,złotówki czy franka. Należy wspomnieć, iż przeciętny obywatel nie ma wpływu na sytuację pieniądza na rynku ,gdyż to instytucje państwowe podejmują za nas decyzje wypełniania pustek w skarbcu państwa poprzez m.in dodrukowanie pieniędzy. Wzrost liczby papierów wartościowych w obiegu zaniża wartość waluty i tym samym pogłębia dług publiczny kraju. Wprowadzony w 2009 roku nowy system płatności, wydany w ogólnodostępnym oprogramowaniu Open Source, jest rozwiązaniem dotychczasowych problemów współczesnego pieniądza.

 

 

Dlaczego warto postawić na Bitcoiny?

Oto kilka powodów ,dla których warto poświęcić czas, aby zaangażować się w BTC, który w stosunku do tradycyjnego pieniądza jest wolny od wad:

Szybkość

Kiedy wypłacasz czek z banku do innego musisz czekać wiele dni na potwierdzenie transakcji. Instytucje finansowe takie jak te, często przetrzymują Twoje pieniądze ,gdyż do nich należy decyzja o czasie zaksięgowania środków pieniężnych. Przelewy krajowe między bankami w Polsce są realizowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową, która analizuje i przekazuje informacje o przelewach pomiędzy uczestnikami transakcji. Banki indywidualnie tworzą procedury związane z przelewaniem i wypłacaniem pieniędzy. W przypadku bitconów, transakcje mogą być natychmiastowe, w zależności od kupca, który bierze odpowiedzialność za akceptację wymiany, nie będącej jeszcze potwierdzoną przez bazę danych. Jest to jednak ryzykowne, ,gdyż system może uznać transakcję za autentyczną, lecz odwracalną, dlatego bezpieczeństwo może zostać zwiększone poprzez zainicjowanie niewielkiej opłaty za przeprowadzenie transakcji. Druga opcja zajmuje około 10 minut, jeśli chcemy najpierw uzyskać potwierdzenie transakcji w bazie blockchain, co sprawia ,że jest to o wiele bezpieczniejsze. Ponadto nie musisz martwić się o transakcje dokonywane za granicą, gdyż ich czas realizacji jest dokładnie taki sam. 

Niska cena

Przeważnie banki pobierają duże prowizje od wykonywanych przelewów pieniężnych, tym bardziej jeśli uczestniczą w tym banki zagraniczne. Często spotykamy się również z dużymi opłatami prowadzenia konta bankowego, na którym przetrzymujemy pieniądze. Opłaty transakcji bitcoinowych są minimalne, a w niektórych przypadkach darmowe. Opłaty transakcyjne są często ustalane dobrowolnie przez osobę dokonującą wymiany bitcoin. 

Brak udziału rządów centralnych

 W przypadku tradycyjnego pieniądza banki mają pełne prawo do jego kreacji. Ponadto decyzją Unii Europejskiej, polski rząd będzie musiał wkrótce wprowadzić przepisy, które umożliwią bankom w trudnej sytuacji finansowej skorzystanie z pieniędzy klientów. Jednak Bitcoin jest niezależną i zdecentralizowaną walutą ,dzięki której będziesz mieć pewność, że Twoje pieniądze są bezpieczne. 

Brak obciążeń zwrotnych

Dla systemu płatniczego takiego jak eBay, możliwość cofnięcia zapłaty jest kluczowa. Daje ona pewność kupującemu, że firma będzie chronić go przed nieuczciwym sprzedawcą. W tradycyjnym świecie finansów występuje podobny mechanizm. Jednak taki system nie chroni całkowicie konsumenta od nadużyć, w szczególności przez dokonywanie wymian za pośrednictwem karty kredytowej. System Bitcoin nie pozwala na anulowanie płatności za towar lub usługę. Osoba przesyłająca bitcoiny nie może żądać ich zwrotu, gdyż w momencie sfinalizowania transakcji traci ona do nich prawo. Mogą być jednak zwracane tylko przez osoby otrzymujące fundusze. W ramach tego systemu, tylko właściciel ma dostęp do swoich bitcoinów. Pomimo nieodwracalnych płatności Bitcoin, system chroni przed możliwymi wysyłkami waluty na nieprawidłowy adres, poprzez wykrywanie błędnych informacji.

Odporność na inflację!

Największym problemem walut wirtualnych fiat , czyli takich jak Euro, Funty, Dolary czy Złotówki jest możliwość utraty ich wartości. W sytuacji upadku takiej waluty ,staje się ona bardziej wirtualna od walut kryptograficznych jak Bitcoin, gdyż nie ma pokrycia w złocie czy srebrze. Instytucje finansowe często dodrukowują pieniądze w przypadku nie wystarczającej ilości pieniędzy na spłatę długu publicznego. Działania te prowadzą do inflacji ,która powoduje, że ceny towarów i usług natychmiastowo wzrastają przy zmniejszeniu wartości pieniądza. Inflacja jest trudna do kontrolowania i prowadzi do spadku siły nabywczej. Jednak Bitcoin został tak zaprojektowany, aby w pewnym momencie osiągnąć maksymalność ilość 21 milionów monet. Ilość bitcoinów jest odgórnie ustalona ,a możliwość ich wydobycia przez ich kopanie jest ograniczona, dlatego nie ma mowy o jakiejkolwiek inflacji.

Bitcoin a podatek VAT

Decydując się na tą walutę, możemy być pewni że jej nabywanie oraz sprzedawanie jest zwolnione z podatku VAT. 25 października 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w tej sprawie wyrok, a w polskiej ustawie o VAT można znaleźć artykuł art. 43 ust 1 pkt 7 ustawy, głoszący: „Zwalnia się od podatku: (…) 7) transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;(…)”. Warto więc stawiać na innowacyjność oraz na profesjonalne usługi księgowe Lublin, które odpowiednio poprowadzą każdą firmę do sukcesu.